Behandelaar

Na mijn eerste werk ervaring als Neerlandica en docente sociolinguïstiek en psycholinguïstiek, ben ik mij gaan verdiepen in de psychotherapie en bereidde ik mij voor op de basisopleiding voor dit beroep. Mijn eerste inspirerende ervaring en nieuwe kennis deed ik op in de reguliere geestelijke gezondheidzorg en in 1994 werd ik geregistreerd psychotherapeut. 10 jaar werkte ik in een GGZ instelling, had verschillende functies en specialiseerde mij in de psychoanalytische psychotherapie, groepspsychotherapie en systeemtherapie.
De psychotherapie verplaatste zich steeds meer naar de vrij gevestigde praktijk, waarmee ook ik mijn ideeën kon uitwerken over een psychoanalytische praktijk met directe lijnen met patiënten die een duurzame relatie en resultaat zoeken voor hun hulpvraag. In de theorie en klinische methode van de psychoanalyse voel ik mij het meeste thuis en ik deed daarom de specialistische opleiding tot psychoanalytica en doe psychoanalyses sinds 1998.
Sinds 2015 ben ik docent, leeranalyticus en supervisor in de Nederlandse vereniging voor Psychoanalyse.

Sinds juni 2016 zijn alle psychoanalytici in Nederland tot één vereniging kunnen komen waarin ik na enkele bestuurlijke functies ook opleider werd. Elke psychoanalyticus leert in dit vak in een nauwe samenwerking met zijn eigen analyticus, zijn patiënten, supervisoren en supervisanten en doet in regelmatige intervisie (zelf)onderzoek met zijn collega’s. Ik ben ook internationaal actief om mijn visie en werk te verdiepen en bestaansrecht te geven.

Lidmaatschappen

Specialistische verenigingen

Nederlandse Psychoanalytische Vereniging, NPaV
Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie, NVGP
Europese Psychoanalytic Association, EPF
International Psychoanalytic Association, IPA
Psychoanalytische Kring Midden Nederland, PKM

Beroepsverenigingen

Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, LVVP
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, NVP
Nederlandse Vereniging voor Traumabehandeling, NvT

Bestuurlijk

Bestuurslid “Nederlands Tijdschrift Voor psychoanalyse en haar toepassingen”
https://www.tijdschriftvoorpsychoanalyse.nl/
Member of the board “Frances Tustin Memorial Trust”
https://www.frances-tustin-autism.org/