Psychoanalyse en therapie

Wat doen psychoanalytische psychotherapeuten en psychoanalytici en hoe gaat een behandeling in zijn werk?

Precies deze nieuwsgierigheid kan vooraf gaan aan de behandeling bij een psychoanalyticus. Iemand zoekt een antwoord op vragen: er klopt iets niet, waarom beleef ik iedereen als zo ver weg of wat kost me zoveel energie en waardoor voel ik me nooit rustig of niet fit en kom ik daar niet uit.

U voelt zich soms angstig, geremd, onzeker, somber of u kunt niet (meer) voelen dat u boos bent. Of u heeft problemen in relaties, kunt zich niet binden en er geen grip op krijgen. Na een verlies kunt u de draad maar niet oppakken om verder te gaan. Bij psychosomatische klachten reageert u met een lichamelijke en mentale pijn die moeilijk te begrijpen is.

Goede redenen om met een psychoanalytica of psychoanalyticus te gaan praten.

Analytici zijn ervan overtuigd dat mensen bovenal sociaal zijn en zich verbonden willen voelen om te weten wie zij zijn. Van jongs af aan ervaart en kleurt iedereen dit heel persoonlijk in met eigen ervaringen en oplossingen. Je hebt hier al of niet hulp van anderen bij gehad. Problemen in die verbinding met de ander zijn onbewust verankerd en herhalen zich ongemerkt keer op keer. Daarom is het zo moeilijk om jezelf hiermee te helpen. Familie en vrienden staan soms te dichtbij om te kunnen zien wat er aan de hand is.

In een psychoanalytische behandeling kan dit vooral onderzocht worden in het contact en de verbinding met de analyticus of analytica; het verleden in het heden. In de therapeutische relatie kun je eigen gedrag en vooral je denken gespiegeld zien. De analyticus wordt er een getuige van, kan een bondgenoot worden om er onbevooroordeeld over te kunnen reflecteren.

Hoe ontdek je dat?

In een psychoanalytische behandeling zien we een therapeutische band ontstaan tussen patiënt en analyticus die het mogelijk maakt om over pijnlijk, angstige of beschamende dingen te praten. Problemen kunnen dan niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel beleefd worden.

Er wordt van u gevraagd dat u stil probeert te staan bij eigen gevoelens en gedachten. De behandeling richt zich op het beter leren kennen van de emoties, fantasieën en ideeën die er spelen; vaak zijn deze in conflict met elkaar in jezelf.

Psychoanalyse richt zich op uw innerlijke belevingswereld en op uw gedrag. De taak van de patiënt is daarbij om vrij te associëren, zo veel mogelijk alles te zeggen wat je invalt. De taak van de behandelaar is om te helpen tot nieuwe gedachten en gedrag te komen en verheldering te geven over wat er gebeurt.

Dit begint met het ontdekken en verwoorden van hoe ieder het contact ervaart.

Het gezamenlijk spreken en onderzoeken en de regelmaat in het contact met de analyticus biedt de mogelijkheid om tegenstrijdige behoeften en verwachtingen naar anderen te gaan zien. Dat gaat langzaam en er is geen agenda voor.

Psychoanalytische behandelingen verschillen in duur, frequentie en setting. Bij psychoanalyse wordt de bank gebruikt, bankanalyse, of men zit juist tegenover elkaar bij psychoanalytische psychotherapie. De beste vorm wordt samen met de behandelaar vastgesteld, afgesproken en geëvalueerd. Groei in eigenwaarde en een positiever zelfbeeld kunnen het leven ingrijpend veranderen.