Privacy

Alles wat besproken is tussen therapeut en patiënt blijft geheim en uw is toestemming nodig voor elke informatie van en naar derden.

Klachten over uw behandeling kunt u direct met de behandelaar bespreken. De LVVP heeft een klachtencommissie die u zo nodig verder kan helpen.