Aanmelding

De praktijk is van maandag t/m donderdag van 13.30 – 14.00 uur telefonisch bereikbaar voor aanmelding en telefonische vragen over behandeling, behandelaar en wachttijden of voor een consult over verwijzing.

Verwijzing

De behandelaar kan u verwijzen naar een collega als dat geschikter lijkt. Ik kan een medisch consult voor u aanvragen bij een samenwerkende psychiater.

Spoed en waarneming

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of crisisdienst in uw regio.

Bij mijn afwezigheid is er een waarnemingsregeling getroffen met collega’s in uw regio.

Wachtlijst

De wachtlijst voor intake zowel als behandeling kan variëren en u kunt deze vinden op www.LVVP.info onder psychotherapeuten.